Website Werkwinkel online

Er is hard aan gewerkt en we kunnen nu dan ook met trots zeggen dat de website van de Werkwinkel Rotterdam nu online is.

Enige tijd berichtte we u al over het feit dat de Vrijwilligerswinkel bezig was met het opzetten van de Werkwinkel waarin we kandidaten vanuit de Vrijwilligerswinkel naartoe konden laten doorstromen met het doel de kandidaten te ondersteunen bij het vinden van een betaalde baan.

Later brachten we u het nieuws dat de Werkwinkel een feit was (klik hier voor dat artikel)

En wat is een bedrijf hedentendage zonder een website. We zijn dan ook hard aan het werk gegaan en zijn nu blij te kunnen melden dat de website nu ook een feit is.

Op www.werkwinkelrotterdam.nl leest u er alles over. En wellicht wilt u er als deelnemer of als werkgever wel gebruik van maken. Schroom dan niet en neem vrijblijvend contact met ons op.

De Vrijwilligerswinkel organiseert het Thuisdiner

In het kader van het toenemende aantal hulpbehoevende ouderen in een tijd dat de zorg flink veranderd is heeft de Vrijwilligerswinkel het initiatief opgepakt om twee projecten te organiseren om deze ouderen tegemoet te komen. Eén van die projecten is ‘het Thuisdiner’.

Thuisdiner
In de Week Tegen Eenzaamheid in 2015 organiseerden wij de aftrap van het project Het Thuisdiner in Kralingen-Crooswijk, Rotterdam. Het thuisdiner is een eerste aanzet om buurtbewoners de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten.

Tijdens deze week hebben bewoners van Kralingen-Crooswijk een etentje thuis bereidt voor eenzame ouderen in de wijk. In samenwerking met reguliere vervoersdiensten en onze eigen Particuliere Vervoersdienst werd het vervoer en de begeleiding kosteloos verzorgd.
Stichting Win heeft dit project in 2014 in Den Haag met groot succes gedraaid. 30% van de kandidaten die vorig jaar hebben deelgenomen hebben nog steeds contact met elkaar en 70% heeft in elk geval één vervolg afspraak gehad.

Om Rotterdammers enthousiast te krijgen ouderen thuis uit te nodigen voor een diner, namen Burgemeester Aboutaleb en wethouder De Jonge het voortouw. Zij nodigden in de Week Tegen Eenzaamheid acht ouderen uit op het Stadhuis om samen met hen te eten.
In het kader dat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen en om te voorkomen dat ouderen vereenzamen is het doel van dit project om duurzame contacten te stimuleren tussen buurtbewoners.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 010 – 441 40 50 of mailen naar info@vrijwilligerswinkel.nl

Rolstoel 2-daagse en 3-daagse

De medewerkers van de Vrijwilligerswinkel zetten zichzelf zo nu en dan ook in als vrijwilliger.  In mei 2015 was dit bij de ouderendriedaagse in Hillegersberg Schiebroek.

In het gebied Schiebroek in de gemeente Rotterdam hebben diverse zorginstellingen samen het initiatief genomen om een ouderendriedaagse te organiseren. Tijdens deze driedaagse zijn de ouderen van deze zorginstellingen, die in een rolstoel zitten, drie dagen lang meegenomen  naar leuke routes om van de buitenlucht en de gezelligheid te genieten.

Op 9, 10 en 11 juni 2015 vond de ouderendriedaagse plaats en op 9 juni hebben de collega’s van de Vrijwilligerswinkel de wandelschoenen onder gebonden en hebben achter de rolstoel plaatsgenomen om de bewoners een gezellige tocht te bezorgen.

Door het succes van dee activiteit en het plezier dat de ouderen hieraan beleefd hebben, meende dat Vrijwilligerswinkel dat het een leuk idee zou zijn om deze activiteit ook naar Kralingen-Crooswijk te halen. Zo gezegd zo gedaan en in middels heeft er in 2016 twee maal een rolstoel 2 daagse plaatsgevonden.

De bedoeling is om deze activiteit verder door te zetten in de toekomst en zodoende ouderen een gezellige tijd te bieden.

7 stratenproject in Schiebroek

De Vrijwilligerswinkel wordt met enige regelmaat ter ondersteuning betrokken bij initiatieven waarbij het vrijwilligerswerk een rol zou kunnen spelen. Eén van die initiatieven is het 7 stratenproject in Schiebroek.

Op 8 april was de tweede bewonersbijeenkomst van de zogenaamde ‘7 straten’ in Schiebroek Zuid gehouden. Tijdens deze bijeenkomst kregen bewoners van de Asserweg, de Blecourtstraat, de Pintostraat, de Loderstraat, de Krabbestraat, de Damhouderstraat en de J. Jittastraat de kans om samen te kijken naar de problematiek in hun straat en hoe ze deze zouden kunnen aanpakken. De Vrijwilligerswinkel had hierin een ondersteunende heeft samen met DOCK de gebiedscommissie, Vestia, de wijkagenten, CVD en stadlandbouw gekeken op welke manieren de verschillende betrokken partijen iets kunnen betekenen ten aanzien van het verbeteren van de buurt.
Elke straat wordt geadopteerd door een lid van de Gebiedscommissie en de bewoners zullen zelf aangeven welke zaken zij willen aanpakken.

Op 10 juni 2015 is de Vrijwilligerswinkel ook aanwezig geweest bij de wijkschouw. Tijdens de wijkschouw werd er gekeken naar zowel de sfeer in de buurt, eventueel achterstallig onderhoud en alles wat men nog meer tegenkwam. Belangrijk was ook het gegeven hoe al deze afzonderlijke zaken elkaar ook kunnen beïnvloeden en versterken. Naar aanleiding van de bijeenkomsten en de wijkschouw is een aantal acties uitgezet.

Zo kunnen bewoners een container adopteren. Wanneer men een container adopteert krijgt men van de gemeente de middelen om het zwerfvuil in de buurt op te ruimen.

Tevens wordt er een “Buiten beter” app ontwikkeld waarmee mensen foto’s kunnen maken van bijvoorbeeld losliggende tegels. Die foto’s kunnen via de app dan direct worden doorgestuurd naar de juiste instantie die dit probleem zal gaan verhelpen.

Tot slot is er een gesprek gepland met de eigenaar van de woningen, Vestia. Met Vestia zal de staat van de woningen bekeken worden en zal er actie ondernomen worden indien dat nodig blijkt.

Werkwinkel is een feit

Enige tijd geleden berichtten we u over het feit dat de Vrijwilligerswinkel bezig was met het ontwikkelen van de Werkwinkel Rotterdam. Quintis Ristie vond het gegeven van de nieuwe winkel dermate interessant dat hij er aandacht aan besteedde in zijn radioprogramma op Open Rotterdam. Voor het terugluisteren van deze uitzending kunt u HIER klikken.

Inmiddels is Werkwinkel Rotterdam B.V. bij de Kamer van Koophandel ingeschreven en daarmee officieel een bedrijf.

In de aanloop naar de realisatie van de Werkwinkel, hebben medewerkers van de Vrijwilligerswinkel verschillende kandidaten geselecteerd, die in het verleden door de Vrijwilligerswinkel zijn bemiddeld naar vrijwilligerswerk. Op basis van hun prestaties als vrijwilliger zijn ze uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Met de groep kandidaten die daar definitief uitgekomen is, zijn de coaches deels al op individuele basis aan de slag gegaan. Nog dit jaar (2014) zal er een kennismaking plaatsvinden tussen de coaches en de kandidaten onderling en vanaf Januari 2015 zullen de eerste wekelijkse bijeenkomsten plaats gaan vinden waarbij de kandidaten niet alleen hulp krijgen bij het solliciteren maar ook getraind worden op de gebieden waar nog ontwikkeling mogelijk is.
De twee naadloos op elkaar aansluitende winkels kunnen zo samen één geheel vormen, waardoor mensen met een verminderde kans op de arbeidsmarkt toch de mogelijkheid krijgen werkervaring op te doen via vrijwilligerswerk (en daarmee het gat in een CV gevuld krijgen) om vervolgens met deze opgedane ervaring beter beslagen ten ijs te  komen wanneer ze met ondersteunende coaching de arbeidsmarkt willen betreden.

Voor meer informatie omtrent Werkwinkel Rotterdam B.V. kunt u contact opnemen met 010-4414050 of via info@vrijwilligerswinkel.nl

De Werkwinkel Rotterdam is ook te vinden op Twitter, Facebook en LinkedIn. Voor Twitter klikt u HIER , voor Facebook klikt u HIER en voor LinkedIn klikt u HIER

België neemt Rotterdam als voorbeeld

Rotterdam is in vele zaken een voorloper geweest. Zo ook met het inmiddels enkele jaren lopende fenomeen dat heden ten dage “Tegenprestatie” wordt genoemd.”Goed voorbeeld doet goed volgen”, zegt men wel eens en België wordt Rotterdam dan ook als voorbeeld gebruikt op dit gebied.

Rotterdam is al enige tijd actief met de “Tegenprestatie”. Ooit begonnen onder de naam Full Engagement, later bekend onder Maatschappelijke Inspanning en nu dus Tegenprestatie is het inmiddels een begrip onder veel Rotterdammers. Simpel gezegd houdt het in dat mensen met een bijstanduitkering iets terug dienen te doen voor het ontvangen van hun uitkering. Dit kan op verschillende manieren maar de meest voorkomende is die van het verrichten van vrijwilligerswerk. Dat Rotterdam hier al langere tijd mee bezig is, blijft niet onopgemerkt door derden. Zelfs over de landsgrens.

Het geval wil namelijk dat in België in het kabinet het voorstel is neergelegd omtrent de invoering van “Gemeenschapsdienst”, het Belgische equivalent van de Tegenprestatie. Zoals ook in Nederland het geval was en is, zijn er in België onder de politici en het volk natuurlijk ook voor- en tegenstanders van een dergelijk beleid. Tijdens het schrijven van dit nieuwsbericht is de discussie hierover nog in volle gang en is voor velen nog niet duidelijk wat men zich bij zoiets moet voorstellen en waar het eventueel heen moet.

Om het fenomeen van Gemeenschapsdienst voor onze zuiderburen tastbaarder te maken heeft het Belgisch TV programma “Terzake” een cameraploeg op pad gestuurd om in Rotterdam de Nederlandse tegenhanger eens te belichten. Hierbij zijn er diverse opnames gemaakt waarvan een aantal op basisschool de Vier Leeuwen waar de Vrijwilligerswinkel een vrijwilliger heeft geplaatst die een tegenprestatie moest doen. Naast deze vrijwilliger was ook de directeur van de Vrijwilligerswinkel, Hanneke Grootenboer, aanwezig bij de opnames en heeft uit de doeken gedaan wat de voordelen zijn van een een tegenprestatie in het algemeen en van vrijwilligerswerk in het bijzonder.

Werkwinkel in ontwikkeling

De stap verder na vrijwilligerswerk. Wat doe je als vrijwilligerswerk niet meer voldoende voor je is en de arbeidsmarkt voor het grijpen ligt maar je te weinig kennis hebt van hoe je aan een baan kunt komen.

De Vrijwilligerswinkel is inmiddels enkele jaren druk in de weer geweest met het matchen van vrijwilligers met de juiste organisaties en andersom, teneinde een op maat gesneden aanbod te kunnen creëren voor alle partijen. Naast het matchen leveren we ook de nodige begeleiding en coaching aan beide partijen. Door deze coaching constateren wij met enige regelmaat dat er vrijwilligers zijn die zich dermate hebben ontwikkeld dat ze eraan toe te zijn om een volgende stap te zetten in hun werkzame leven. Eigenlijk is dit een logisch gevolg van het opdoen van (vrijwilligers)werkervaring, maar tot voor kort konden wij deze mensen alleen maar doorverwijzen.

Inderdaad “tot voor kort”.

De Vrijwilligerswinkel is namelijk aan de slag gegaan met het opzetten van een nieuwe winkel met de naam “Werkwinkel Rotterdam”. De Werkwinkel sluit naadloos aan op de Vrijwilligerswinkel. Kandidaten die al minimaal 6 maanden vrijwilligerswerk hebben verricht en in die tijd hebben laten zien dat ze geschikte kandidaten zijn voor de arbeidsmarkt krijgen 3 maanden coaching op alle gebieden die belangrijk zijn bij het vinden van een baan. De Vrijwilligerswinkel heeft altijd als uitgangspunt gehad dat wij de kandidaten niet alles moeten voorkauwen. We coachen de kandidaten in het feit dat ze zeer goed in staat zijn om op eigen kracht te groeien en verder te komen. Bij de Werkwinkel wordt deze visie gehandhaafd. Sterker nog, bij de Werkwinkel is het nog veel meer van belang dat kandidaten zich bewust zijn van hun eigen kracht om succeslvol te kunnen zijn op de arbeidsmarkt.

De Werkwinkel zal nog in 2014 starten met een pilot waarin een geselecteerde groep kandidaten de kans krijgt om hun leven een nieuwe impuls te geven door middel van betaald werk. 

De lokale radiozender “Open Rotterdam” vond het een interessant gegeven en heeft collega Marco hier live in de uitzending over gesproken. Tevens hebben zij er een nieuwsitem van gemaakt op hun website. (voor het nieuwsitem en het interview klikt u HIER).

Rondreizende Tentoonstelling Burgerkracht

Eigen kracht is goud waard.

Denk niet aan wat je niet kunt, maar aan wat je juist wel kunt! Dit uitgangspunt wordt steeds belangrijker. De overheid heeft lang een zorgende rol gehad. De samenleving verandert: de overheid laat meer los en geeft burgers meer ruimte. Deze tijd, waarin het economisch minder gaat, vraagt ook van bewoners om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen welzijn en leefomgeving.

Waar de deelgemeente voorheen vanzelfsprekend verantwoordelijk was voor bijvoorbeeld het groen in de buitenruimte, of welzijns- en kunst- en cultuuractiviteiten wordt nu gezocht naar manieren om bewoners dit meer zelf te laten bepalen en meer een eigen bijdrage te leveren. De eigen kracht van bewoners is goud waard. Bewoners die hun buren helpen met het invullen van lastige formulieren, een boodschappendienst opzetten, schoonmaakacties in de wijk organiseren of zorgen voor een gezonde lunch op school zijn aansprekende voorbeelden. Als deze burgerkracht er niet is of te weinig, dan geeft de overheid hulp om deze op te bouwen. Want iedereen in Kralingen-Crooswijk moet mee kunnen doen.

Rondreizende tentoonstelling van 8 tot 19 juli

Er zijn al veel initiatieven en netwerken in de deelgemeente. Om hier meer bekendheid aan te geven om zo anderen te stimuleren om ook echt mee te doen in hun wijk of buurt organiseert de deelgemeente van 8 tot 19 juli een rondreizende tentoonstelling over burgerkracht. Samen met iedereen in de deelgemeente gaan we op zoek naar de mooiste, beste, succesvolste en leukste burgerkrachtinitiatieven. Bewonersinitiatieven die een veelheid aan activiteiten hebben, die mensen verbinden, die al jaren het kloppend hart zijn. We zoeken naar bijzondere verhalen van bewoners waarbij ‘elkaar helpen’ centraal staat. Waarbij vrijwilligers zich inzetten voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, tijdelijk of langdurig. Of naar activiteiten waarbij mensen zich collectief hard maken voor hun buurt en buren. Zo wijzen we, samen met de bewoners, de weg naar bijzondere bewonersinitiatieven en projecten in de wijk en stimuleren we burgerkracht in de deelgemeente.

Van Rubroek tot aan De Esch en van Struisenburg tot aan Oud Crooswijk. Bewoners kunnen vragen stellen over burgerkracht en de rol van de deelgemeente. Maar we gaan vooral luisteren naar wat de bewoners inspireert op buurtniveau.
Welke activiteiten zijn betekenisvol? Welke initiatieven verdienen erkenning? Welke bewonersinitiatieven worden er genomineerd voor de Parels? Kom langs, We zien u graag!

Weten waar we staan?

Wat zijn de Kralingse en Crooswijkse Parels?

Vanaf maandag 8 juli kunt u 3 weken lang initiatieven en activiteiten nomineren voor de Parel van Kralingen-Crooswijk. Activiteiten en initiatieven van bewoners die zich inzetten voor andere bewoners, voor de wijk en voor elkaar: de ‘Parels’ van Kralingen-Crooswijk.

Nominatie voor een Parel kan gedaan worden tijdens de tentoonstelling of via het nominatieformulier op deze website.

Iedere gevonden parel wordt symbolisch geregen aan de speciale parelketting van de deelgemeente. Deze ketting staat symbool voor de diversiteit en veelzijdigheid van burgerkracht in de deelgemeente. De awarduitreiking van de Parels is in september.

NPV Capelle beste organisatie voor vrijwilligers 2012

Worsteling
De jury, samengesteld uit vertegenwoordigers van het Meldpunt, de Vrijwilligerswinkel, Sportief Capelle en de gemeente, had het moeilijk om uit drie sterke kandidaten een winnaar aan te wijzen. Zeker omdat de kandidaten zich in de finale erg goed presenteerden. “In de preselectie kwam de NPV al nadrukkelijk naar voren in de puntentelling,” legt Hanneke Grootenboer uit. “Hun frisse presentatie in de finale, waarbij ook enkele vrijwilligers op originele wijze het woord kregen, gaf uiteindelijk de doorslag. Dat doet overigens niets af aan de knappe prestaties van De Zonnebloem en van Rijckehove.”

Waarderen en inspireren
Wethouder Tineke Keuzenkamp kijkt tevreden terug op de wedstrijd: “Tijd is een van de kostbaarste dingen die je kunt geven als vrijwilliger. Met deze prijs willen we dat onderstrepen en waardering uitspreken voor organisaties die hun vrijwilligers koesteren. Wie weet biedt dit inspiratie aan andere organisaties om het werken met vrijwilligers verder te ontwikkelen.”

Vragenlijst
Alle organisaties in Capelle die met vrijwilligers werken kregen eerder een uitnodiging mee te dingen naar de prijs. Bestuur, directie en al de vrijwilligers en leden konden een enquête invullen. Uit de inzendingen maakte de jury een selectie van de drie beste organisaties. Zij presenteerden zichzelf en hun vrijwilligersbeleid afgelopen vrijdag, op de Nationale Vrijwilligersdag. De prijs is een initiatief van de gemeente Capelle, waarbij het om de eer gaat. De winnaar mag de overwinning op het gemeentehuis komen vieren met het bestuur, de leden en de vrijwilligers. Zij zijn uitgenodigd voor koffie met taart.

Fotobijschrift:
VLNR: Aad Terlouw (NPV, 1e prijs), wethouder Tineke Keuzenkamp, Arjen Uitbeijerse (NPV), Ellen Brand-Uit Beijerse (Rijckehove 3e prijs), juryvoorzitter Hanneke Grootenboer en Henny Vos (De Zonnebloem, 2e prijs).