Werkwinkel in ontwikkeling

De stap verder na vrijwilligerswerk. Wat doe je als vrijwilligerswerk niet meer voldoende voor je is en de arbeidsmarkt voor het grijpen ligt maar je te weinig kennis hebt van hoe je aan een baan kunt komen.

De Vrijwilligerswinkel is inmiddels enkele jaren druk in de weer geweest met het matchen van vrijwilligers met de juiste organisaties en andersom, teneinde een op maat gesneden aanbod te kunnen creëren voor alle partijen. Naast het matchen leveren we ook de nodige begeleiding en coaching aan beide partijen. Door deze coaching constateren wij met enige regelmaat dat er vrijwilligers zijn die zich dermate hebben ontwikkeld dat ze eraan toe te zijn om een volgende stap te zetten in hun werkzame leven. Eigenlijk is dit een logisch gevolg van het opdoen van (vrijwilligers)werkervaring, maar tot voor kort konden wij deze mensen alleen maar doorverwijzen.

Inderdaad “tot voor kort”.

De Vrijwilligerswinkel is namelijk aan de slag gegaan met het opzetten van een nieuwe winkel met de naam “Werkwinkel Rotterdam”. De Werkwinkel sluit naadloos aan op de Vrijwilligerswinkel. Kandidaten die al minimaal 6 maanden vrijwilligerswerk hebben verricht en in die tijd hebben laten zien dat ze geschikte kandidaten zijn voor de arbeidsmarkt krijgen 3 maanden coaching op alle gebieden die belangrijk zijn bij het vinden van een baan. De Vrijwilligerswinkel heeft altijd als uitgangspunt gehad dat wij de kandidaten niet alles moeten voorkauwen. We coachen de kandidaten in het feit dat ze zeer goed in staat zijn om op eigen kracht te groeien en verder te komen. Bij de Werkwinkel wordt deze visie gehandhaafd. Sterker nog, bij de Werkwinkel is het nog veel meer van belang dat kandidaten zich bewust zijn van hun eigen kracht om succeslvol te kunnen zijn op de arbeidsmarkt.

De Werkwinkel zal nog in 2014 starten met een pilot waarin een geselecteerde groep kandidaten de kans krijgt om hun leven een nieuwe impuls te geven door middel van betaald werk. 

De lokale radiozender “Open Rotterdam” vond het een interessant gegeven en heeft collega Marco hier live in de uitzending over gesproken. Tevens hebben zij er een nieuwsitem van gemaakt op hun website. (voor het nieuwsitem en het interview klikt u HIER).