De Vrijwilligerswinkel organiseert het Thuisdiner

In het kader van het toenemende aantal hulpbehoevende ouderen in een tijd dat de zorg flink veranderd is heeft de Vrijwilligerswinkel het initiatief opgepakt om twee projecten te organiseren om deze ouderen tegemoet te komen. Eén van die projecten is ‘het Thuisdiner’.

Thuisdiner
In de Week Tegen Eenzaamheid in 2015 organiseerden wij de aftrap van het project Het Thuisdiner in Kralingen-Crooswijk, Rotterdam. Het thuisdiner is een eerste aanzet om buurtbewoners de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten.

Tijdens deze week hebben bewoners van Kralingen-Crooswijk een etentje thuis bereidt voor eenzame ouderen in de wijk. In samenwerking met reguliere vervoersdiensten en onze eigen Particuliere Vervoersdienst werd het vervoer en de begeleiding kosteloos verzorgd.
Stichting Win heeft dit project in 2014 in Den Haag met groot succes gedraaid. 30% van de kandidaten die vorig jaar hebben deelgenomen hebben nog steeds contact met elkaar en 70% heeft in elk geval één vervolg afspraak gehad.

Om Rotterdammers enthousiast te krijgen ouderen thuis uit te nodigen voor een diner, namen Burgemeester Aboutaleb en wethouder De Jonge het voortouw. Zij nodigden in de Week Tegen Eenzaamheid acht ouderen uit op het Stadhuis om samen met hen te eten.
In het kader dat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen en om te voorkomen dat ouderen vereenzamen is het doel van dit project om duurzame contacten te stimuleren tussen buurtbewoners.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 010 – 441 40 50 of mailen naar info@vrijwilligerswinkel.nl