Werkwinkel is een feit

Enige tijd geleden berichtten we u over het feit dat de Vrijwilligerswinkel bezig was met het ontwikkelen van de Werkwinkel Rotterdam. Quintis Ristie vond het gegeven van de nieuwe winkel dermate interessant dat hij er aandacht aan besteedde in zijn radioprogramma op Open Rotterdam. Voor het terugluisteren van deze uitzending kunt u HIER klikken.

Inmiddels is Werkwinkel Rotterdam B.V. bij de Kamer van Koophandel ingeschreven en daarmee officieel een bedrijf.

In de aanloop naar de realisatie van de Werkwinkel, hebben medewerkers van de Vrijwilligerswinkel verschillende kandidaten geselecteerd, die in het verleden door de Vrijwilligerswinkel zijn bemiddeld naar vrijwilligerswerk. Op basis van hun prestaties als vrijwilliger zijn ze uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Met de groep kandidaten die daar definitief uitgekomen is, zijn de coaches deels al op individuele basis aan de slag gegaan. Nog dit jaar (2014) zal er een kennismaking plaatsvinden tussen de coaches en de kandidaten onderling en vanaf Januari 2015 zullen de eerste wekelijkse bijeenkomsten plaats gaan vinden waarbij de kandidaten niet alleen hulp krijgen bij het solliciteren maar ook getraind worden op de gebieden waar nog ontwikkeling mogelijk is.
De twee naadloos op elkaar aansluitende winkels kunnen zo samen één geheel vormen, waardoor mensen met een verminderde kans op de arbeidsmarkt toch de mogelijkheid krijgen werkervaring op te doen via vrijwilligerswerk (en daarmee het gat in een CV gevuld krijgen) om vervolgens met deze opgedane ervaring beter beslagen ten ijs te  komen wanneer ze met ondersteunende coaching de arbeidsmarkt willen betreden.

Voor meer informatie omtrent Werkwinkel Rotterdam B.V. kunt u contact opnemen met 010-4414050 of via info@vrijwilligerswinkel.nl

De Werkwinkel Rotterdam is ook te vinden op Twitter, Facebook en LinkedIn. Voor Twitter klikt u HIER , voor Facebook klikt u HIER en voor LinkedIn klikt u HIER