7 stratenproject in Schiebroek

De Vrijwilligerswinkel wordt met enige regelmaat ter ondersteuning betrokken bij initiatieven waarbij het vrijwilligerswerk een rol zou kunnen spelen. Eén van die initiatieven is het 7 stratenproject in Schiebroek.

Op 8 april was de tweede bewonersbijeenkomst van de zogenaamde ‘7 straten’ in Schiebroek Zuid gehouden. Tijdens deze bijeenkomst kregen bewoners van de Asserweg, de Blecourtstraat, de Pintostraat, de Loderstraat, de Krabbestraat, de Damhouderstraat en de J. Jittastraat de kans om samen te kijken naar de problematiek in hun straat en hoe ze deze zouden kunnen aanpakken. De Vrijwilligerswinkel had hierin een ondersteunende heeft samen met DOCK de gebiedscommissie, Vestia, de wijkagenten, CVD en stadlandbouw gekeken op welke manieren de verschillende betrokken partijen iets kunnen betekenen ten aanzien van het verbeteren van de buurt.
Elke straat wordt geadopteerd door een lid van de Gebiedscommissie en de bewoners zullen zelf aangeven welke zaken zij willen aanpakken.

Op 10 juni 2015 is de Vrijwilligerswinkel ook aanwezig geweest bij de wijkschouw. Tijdens de wijkschouw werd er gekeken naar zowel de sfeer in de buurt, eventueel achterstallig onderhoud en alles wat men nog meer tegenkwam. Belangrijk was ook het gegeven hoe al deze afzonderlijke zaken elkaar ook kunnen beïnvloeden en versterken. Naar aanleiding van de bijeenkomsten en de wijkschouw is een aantal acties uitgezet.

Zo kunnen bewoners een container adopteren. Wanneer men een container adopteert krijgt men van de gemeente de middelen om het zwerfvuil in de buurt op te ruimen.

Tevens wordt er een “Buiten beter” app ontwikkeld waarmee mensen foto’s kunnen maken van bijvoorbeeld losliggende tegels. Die foto’s kunnen via de app dan direct worden doorgestuurd naar de juiste instantie die dit probleem zal gaan verhelpen.

Tot slot is er een gesprek gepland met de eigenaar van de woningen, Vestia. Met Vestia zal de staat van de woningen bekeken worden en zal er actie ondernomen worden indien dat nodig blijkt.