Rondreizende Tentoonstelling Burgerkracht

Eigen kracht is goud waard.

Denk niet aan wat je niet kunt, maar aan wat je juist wel kunt! Dit uitgangspunt wordt steeds belangrijker. De overheid heeft lang een zorgende rol gehad. De samenleving verandert: de overheid laat meer los en geeft burgers meer ruimte. Deze tijd, waarin het economisch minder gaat, vraagt ook van bewoners om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen welzijn en leefomgeving.

Waar de deelgemeente voorheen vanzelfsprekend verantwoordelijk was voor bijvoorbeeld het groen in de buitenruimte, of welzijns- en kunst- en cultuuractiviteiten wordt nu gezocht naar manieren om bewoners dit meer zelf te laten bepalen en meer een eigen bijdrage te leveren. De eigen kracht van bewoners is goud waard. Bewoners die hun buren helpen met het invullen van lastige formulieren, een boodschappendienst opzetten, schoonmaakacties in de wijk organiseren of zorgen voor een gezonde lunch op school zijn aansprekende voorbeelden. Als deze burgerkracht er niet is of te weinig, dan geeft de overheid hulp om deze op te bouwen. Want iedereen in Kralingen-Crooswijk moet mee kunnen doen.

Rondreizende tentoonstelling van 8 tot 19 juli

Er zijn al veel initiatieven en netwerken in de deelgemeente. Om hier meer bekendheid aan te geven om zo anderen te stimuleren om ook echt mee te doen in hun wijk of buurt organiseert de deelgemeente van 8 tot 19 juli een rondreizende tentoonstelling over burgerkracht. Samen met iedereen in de deelgemeente gaan we op zoek naar de mooiste, beste, succesvolste en leukste burgerkrachtinitiatieven. Bewonersinitiatieven die een veelheid aan activiteiten hebben, die mensen verbinden, die al jaren het kloppend hart zijn. We zoeken naar bijzondere verhalen van bewoners waarbij ‘elkaar helpen’ centraal staat. Waarbij vrijwilligers zich inzetten voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, tijdelijk of langdurig. Of naar activiteiten waarbij mensen zich collectief hard maken voor hun buurt en buren. Zo wijzen we, samen met de bewoners, de weg naar bijzondere bewonersinitiatieven en projecten in de wijk en stimuleren we burgerkracht in de deelgemeente.

Van Rubroek tot aan De Esch en van Struisenburg tot aan Oud Crooswijk. Bewoners kunnen vragen stellen over burgerkracht en de rol van de deelgemeente. Maar we gaan vooral luisteren naar wat de bewoners inspireert op buurtniveau.
Welke activiteiten zijn betekenisvol? Welke initiatieven verdienen erkenning? Welke bewonersinitiatieven worden er genomineerd voor de Parels? Kom langs, We zien u graag!

Weten waar we staan?

Wat zijn de Kralingse en Crooswijkse Parels?

Vanaf maandag 8 juli kunt u 3 weken lang initiatieven en activiteiten nomineren voor de Parel van Kralingen-Crooswijk. Activiteiten en initiatieven van bewoners die zich inzetten voor andere bewoners, voor de wijk en voor elkaar: de ‘Parels’ van Kralingen-Crooswijk.

Nominatie voor een Parel kan gedaan worden tijdens de tentoonstelling of via het nominatieformulier op deze website.

Iedere gevonden parel wordt symbolisch geregen aan de speciale parelketting van de deelgemeente. Deze ketting staat symbool voor de diversiteit en veelzijdigheid van burgerkracht in de deelgemeente. De awarduitreiking van de Parels is in september.