Heeft u weleens een uurtje vrij?

De Vrijwilligerswinkel is op zoek naar bewoners die zich in willen zetten voor het project “Particuliere Vervoersdienst”. Deze dienst voor ouderen, die moeilijk gebruik kunnen maken van de reguliere vervoersvoorziening, was er eerder al voor het gebied Kralingen-Crooswijk, maar is er nu ook voor ouderen in het gebied Hillegersberg-Schiebroek. De Particuliere Vervoersdienst is een aanvulling op de bestaande vervoersmogelijkheden maar bestaat uit meer dan vervoer alleen.
Bij de Particuliere Vervoersdienst kunt u zich als chauffeur met uw eigen auto inzetten wanneer het u schikt. Zo kan het betekenen dat u als chauffeur een oudere brengt naar zijn afspraak bij de dokter of het ziekenhuis. Indien nodig brengt u de oudere naar de wachtkamer en wacht tot deze weer naar huis kan. U zou ook gevraagd kunnen worden om een oudere thuis op te halen en deze te helpen bij het doen van de boodschappen.

Hoe werkt de Particuliere Vervoersdienst?
Het organiseren van de ritten gebeurt door de Vrijwilligerswinkel. Zij behandelen de binnenkomende verzoeken. Voor elke aanvraag zoeken wij een chauffeur die met zijn eigen auto de oudere naar zijn afspraak brengt en vervolgens ook weer thuis brengt.
U ontvangt een kilometervergoeding en de dankbaarheid van de ouderen.

Heeft u interesse?
U wordt van harte uitgenodigd op onze chauffeursbijeenkomst op donderdag 31 maart om16.00 uur bij verpleeghuis Aafje Schiehoven, Hamakerstraat 77 in Schiebroek. Tijdens deze bijeenkomst geven wij u meer informatie over het project en kunt u zich ook inschrijven als vrijwilliger.
Gelieve aan te melden bij de Vrijwilligerswinkel: 010-4414050 van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur of via de mail: vervoersdienst@vrijwilligerswinkel.nl