Over Vrijwilligerswinkel

Over de Vrijwilligerswinkel

Wie we zijn

De Vrijwilligerswinkel begeleidt, adviseert, inspireert en motiveert mensen die vanuit persoonlijke of maatschappelijke betrokkenheid vrijwilligerswerk willen doen, maar ook mensen die een uitkering ontvangen van wie de gemeente een tegenprestatie verwacht.

Vanuit ons project Burgerkracht bieden wij diensten en activiteiten aan voor (thuiswonende) ouderen. Hierbij gaat het om praktische hulp, het vergroten van het sociale netwerk en het terugdringen van eenzaamheid.

De opdracht Prestatie010 richt zich op de kwetsbare Rotterdammer en op de kwetsbare wijkbewoner. Werkzoekenden uit Kralingen-Crooswijk, die door de gemeente worden aangemeld, zijn niet zelfredzaam genoeg om zelf een participatieplek te vinden. De Vrijwilligerswinkel bemiddelt deze bewoners naar passende organisaties en activiteiten in het gebied.

Wat we doen

Burgerkracht

Primair zijn onze activiteiten en diensten gericht op de langer thuiswonende ouderen. Uiteraard in samenwerking met wijkbewoners die zich voor de ander willen inzetten.

Onze activiteiten dragen bij aan het bevorderen van een sociaal netwerk rondom kwetsbare Rotterdammers en ouderen. Onze belangrijkste doelstellingen zijn: meedoen en participeren, bestrijden van eenzaamheid en ondersteunen van ouderen om langer thuis te wonen en het vergroten van de participatie onder de wijkbewoners.

Sinds begin 2021 kunnen ouderen lid van ons worden. Als lid kan men gebruik maken van onze diensten: boodschappendienst, maatje, particuliere vervoersdienst, telefoondienst, klussendienst, digitale vragen en kleine wens. Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar. Het voordeel hiervan is dat we duurzame verbinding met de ouderen aangaan. Voorheen was er bijvoorbeeld eenmalig contact met een oudere voor een klusverzoek, nu blijven wij in contact met de ouderen door diverse acties voor onze leden (zoals een verjaardagscadeautje of een attentie met Pasen). Daarnaast merken we ook dat de ouderen sneller een beroep op ons doen omdat ze bekend zijn met ons en het aanbod. De drempel is lager en men weet ons goed te vinden. Zo kan er vanuit een eenmalig klusverzoek een wekelijks maatjescontact ontstaan dat weer bijdraagt aan de bestrijding van eenzaamheid. Als ouderen met een kleine beurs wel graag lid willen worden, maar dit niet kunnen betalen, kunnen we in overleg met de ouderen een uitzondering maken.

Prestatie010

Met Prestatie010 begeleiden we werkzoekenden naar een tegenprestatie. De coaching bij de activiteit Prestatie010 Vrijwilligerswinkel bestaat uit het voeren van een  kennismakingsgesprek/intakegesprek, uit het coachen en toeleiden naar een vorm van participatie in de wijk en uit het ondersteunen en adviseren bij belemmeringen op de weg naar participatie. Tevens wordt nazorg aangeboden.

Ook ondersteunen wij mantelzorgers in de vorm van gesprekken, in het geven van informatie en advies en in het bieden van mantelzorgovereenkomsten. De participatiecoach werkt veel samen met allerlei lokale organisaties en instanties om de werkzoekenden zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Door werkzoekenden te activeren om mee te doen in de maatschappij, zichzelf verder te ontwikkelen en zelfredzamer te worden wordt automatisch ook hun sociale netwerk vergroot.

Doordat ze actiever worden neemt de gezondheid toe en leren ze organisaties kennen waar ze eventueel terecht kunnen voor andere ondersteuning en advies. Kortom, ze leren zichzelf en hun omgeving beter kennen en waarderen.

Team

Maak kennis met onze professionals.
Lees meer

Samenwerkingspartners

We werken met verschillende partijen in de wijk samen en we weten elkaar te vinden als dit nodig is. We hebben een actieve rol in het wijknetwerk. Het Wijkteam Kralingen-Crooswijk is bij ons goed bekend. Van hen krijgen wij de langer thuiswonende ouderen aangemeld. Daarnaast hebben wij ook geregeld overleg als wij problemen signaleren of zien dat er meer hulp nodig is dan dat wij kunnen bieden.

Voor onze opdracht Prestatie010 werken we nauw samen met de gemeente, afdeling MO meldt werkzoekenden aan. Geregeld bespreken we de voortgang en soms vindt er een drie-gesprek plaats. Vanuit de afdeling W&I kunnen werkzoekenden aangemeld worden voor het gezondheidstraject.

Daarnaast maken wij organisaties bewust van het feit dat zij hun vrijwilligersvacatures kunnen uitzetten via de vacaturebank. Zo kan de Vrijwilligerswinkel potentiële vrijwilligers een actueel en divers aanbod bieden.

Vrijwilligers en klanten aan het woord

De ervaringen van verschillende vrijwilligers en klanten.
Lees meer