België neemt Rotterdam als voorbeeld

Rotterdam is in vele zaken een voorloper geweest. Zo ook met het inmiddels enkele jaren lopende fenomeen dat heden ten dage “Tegenprestatie” wordt genoemd.”Goed voorbeeld doet goed volgen”, zegt men wel eens en België wordt Rotterdam dan ook als voorbeeld gebruikt op dit gebied.

Rotterdam is al enige tijd actief met de “Tegenprestatie”. Ooit begonnen onder de naam Full Engagement, later bekend onder Maatschappelijke Inspanning en nu dus Tegenprestatie is het inmiddels een begrip onder veel Rotterdammers. Simpel gezegd houdt het in dat mensen met een bijstanduitkering iets terug dienen te doen voor het ontvangen van hun uitkering. Dit kan op verschillende manieren maar de meest voorkomende is die van het verrichten van vrijwilligerswerk. Dat Rotterdam hier al langere tijd mee bezig is, blijft niet onopgemerkt door derden. Zelfs over de landsgrens.

Het geval wil namelijk dat in België in het kabinet het voorstel is neergelegd omtrent de invoering van “Gemeenschapsdienst”, het Belgische equivalent van de Tegenprestatie. Zoals ook in Nederland het geval was en is, zijn er in België onder de politici en het volk natuurlijk ook voor- en tegenstanders van een dergelijk beleid. Tijdens het schrijven van dit nieuwsbericht is de discussie hierover nog in volle gang en is voor velen nog niet duidelijk wat men zich bij zoiets moet voorstellen en waar het eventueel heen moet.

Om het fenomeen van Gemeenschapsdienst voor onze zuiderburen tastbaarder te maken heeft het Belgisch TV programma “Terzake” een cameraploeg op pad gestuurd om in Rotterdam de Nederlandse tegenhanger eens te belichten. Hierbij zijn er diverse opnames gemaakt waarvan een aantal op basisschool de Vier Leeuwen waar de Vrijwilligerswinkel een vrijwilliger heeft geplaatst die een tegenprestatie moest doen. Naast deze vrijwilliger was ook de directeur van de Vrijwilligerswinkel, Hanneke Grootenboer, aanwezig bij de opnames en heeft uit de doeken gedaan wat de voordelen zijn van een een tegenprestatie in het algemeen en van vrijwilligerswerk in het bijzonder.