ANBI

ANBI

Naam instelling:
Stichting Vrijwilligerswinkel

Het RSIN/fiscaal nummer van de Vrijwilligerswinkel is:
8510.20.732

Contactgegevens:
Vrijwilligerswinkel
Isaäc Hubertstraat 153
3034 CS Rotterdam
tel: 010-4414050
info@vrijwilligerwinkel.nl
www.vrijwilligerswinkel.nl

De Vrijwilligerswinkel heeft een bestuur dat bestaat uit twee leden:
- Voorzitter – Ruut Koogje
- Penningmeester – Eliza Kooiman
Oprichter van de stichting, Hanneke Grootenboer, is als directeur aan de stichting verbonden.

Beloningsbeleid:
Voor medewerkers gelden een marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden, voor vrijwilligers geldt een onkostenvergoeding die van toepassing is op de regelgeving van het vrijwilligerswerk.

Jaarverslagen en financiële verantwoording:
De jaarrekeningen en accountantscontroles worden uitgevoerd door administratiebureau Absoluut Administratieve & Fiscale Dienstverlening en M&R Accountants. Mocht u interesse hebben in onze jaarverslagen dan kunt u klikken op Burgerkracht, Maatschappelijke Inspanning en/of financiële verantwoording.