ANBI

ANBI

Naam instelling:
Stichting Vrijwilligerswinkel

Het RSIN/fiscaal nummer van de Vrijwilligerswinkel is:
8510.20.732

Contactgegevens:
Vrijwilligerswinkel
Isaäc Hubertstraat 153
3034 CS Rotterdam
tel: 010-4414050
info@vrijwilligerwinkel.nl
www.vrijwilligerswinkel.nl

De Vrijwilligerswinkel heeft een bestuur dat bestaat uit twee leden:
- Voorzitter – Ruut Koogje
- Penningmeester – Eliza Kooiman
Oprichter van de stichting, Hanneke Grootenboer, is als directeur aan de stichting verbonden.

Beleidsplan:
Activiteiten (Burgerkracht)
De kernactiviteit van de Vrijwilligerswinkel is het enthousiasmeren van bewoners, zodat zij zich vrijwillig inzetten voor de wijk. Vervolgens bemiddelt de Vrijwilligerswinkel hen naar passende organisaties en activiteiten in het gebied. De Vrijwilligerswinkel legt de verbinding tussen de sterke en zelfredzame wijkbewoner en de mensen die ondersteuning nodig hebben bij het participeren. We ondersteunen wijkbewoners met goede ideeën en initiatieven. We initiëren daarnaast zelf ook activiteiten en diensten voor kwetsbare bewoners waar we de hulp van de vitale wijkbewoners voor inschakelen. Dit kan gaan om praktische hulp, maar ook om het sociale netwerk te vergroten.

Bemiddelen vrijwilligers (Prestatie010)
Doordat wij gevestigd zijn in het Huis van de Wijk weten bewoners ons goed te vinden. Ze stappen gemakkelijk bij ons binnen met hun vraag. In een persoonlijk gesprek achterhalen wij hun interesse en kwaliteiten, waarna we hen in contact brengen met een passende organisatie. Wij hebben een warm netwerk in de wijk en zijn goed op de hoogte van de openstaande vacatures bij organisaties in het gebied.

De Vrijwilligerswinkel ontvangt subsidies om haar activiteiten en werkzaamheden uit te kunnen voeren.

De subsidies worden verleend ten behoeve van de uitvoering/levering van de volgende
activiteiten/prestaties voor activiteiten op het gebied van Prestatie010:
het begeleiden van bewoners met een uitkering in het kader van Prestatie010 en
het begeleiden van deelnemers aan de beweegactiviteit Samen Gezond Eten en Bewegen (SGEB).
Bewoners met een uitkering worden in het kader van Prestatie010 begeleid bij hun deelname aan vrijwilligerswerk, een beweegtraject, een taaltraject of in hun rol als mantelzorger. De deelnemers aan SGEB worden begeleid bij hun deelname aan deze beweegactiviteit.

Een ander deel van de subsidies wordt verleend ten behoeve van de uitvoering/levering van de volgende
activiteiten/prestaties voor Burgerkracht:
Het bemiddelen van vrijwilligers, het organiseren van activiteiten om vrijwilligers te waarderen, het ondersteunen van bewonersinitiatieven, het organiseren van activiteiten die bijdragen aan het vergroten van sociale netwerken en servicediensten voor (met name oudere) inwoners van Kralingen-Crooswijk.

Beheer en besteding vermogen en beloningsbeleid:
Voor een aantal uren per week een boekhoudkundige medewerker.
Maandelijks controle van de penningmeester.
De jaarrekeningen en accountantscontroles worden uitgevoerd door administratiebureau Absoluut Administratieve & Fiscale Dienstverlening en De Jong Koster accountants & adviseurs.
Voor de medewerkers gelden een marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden, voor vrijwilligers geldt een onkostenvergoeding die van toepassing is op de regelgeving van het vrijwilligerswerk.

Dit alles ten diensten van de ouderen in het gebied en werkzoekenden voor een plek in de maatschappij.

Jaarverslagen en financiële verantwoording:
De jaarrekeningen en accountantscontroles worden uitgevoerd door administratiebureau Absoluut Administratieve & Fiscale Dienstverlening en De Jong Koster accountants & adviseurs.
Jaarverslag Vrijwilligerswinkel 2020
Jaarrekening 2020