Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage

Een maatschappelijke stage is een stage voor scholieren uit het voortgezet onderwijs, waarbij scholieren door het doen van vrijwilligerswerk kennismaken met het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen. Waar reguliere stages vooral beroepsvormend zijn, hebben maatschappelijke stages vooral karaktervorming tot doel.

De scholieren worden op een fase in hun leven, waarin ze nog weinig verantwoordelijkheden dragen, geconfronteerd met het gegeven dat veel dingen niet vanzelfsprekend zijn. Dat een aanzienlijk deel van de maatschappij draait op basis van verdraagzaamheid en vrijgevigheid. En dat dit in de toekomst alleen nog maar meer nodig is. Hopelijk slaagt de karaktervorming van de scholieren en zullen zij in de toekomst uit eigen initiatief of op vraag belangeloos hun steentje bijdragen in de samenleving.

De Vrijwilligerswinkel kan voor grote groepen scholieren één- of meerdaagse stages regelen bij diverse maatschappelijke organisaties, zoals stages bij:
- zorginstellingen;
- dierenwelzijnsorganisaties;
- sportverenigingen;
- culturele organisaties of instellingen.