Beursvloer

Beursvloer

De beursvloer is een evenement waar het bedrijfsleven en vrijwilligersorganisaties kunnen ontmoeten. De beursvloer wordt georganiseerd om maatschappelijk ondernemen te stimuleren. De bedoeling is dat bedrijven, lokale overheden, serviceclubs, scholen, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties elkaar leren kennen en in een dynamische sfeer matches maken.

De matches hebben betrekking op menskracht, kennis, toegang tot netwerken, materiaal, faciliteiten en creativiteit. Bij voorkeur is de match tweerichtingsverkeer waardoor er een gelijkwaardig partnerschap ontstaat.
De Beursvloer bestaat al in diverse gemeenten en is ook bijna overal een succes. Het is een laagdrempelige, gezellige en inspirerende manier om binnen je stad met allerlei verschillende diensten, organisaties en mensen in contact te komen en elkaar van dienst te zijn.

Er zijn verschillende expertisehoeken waar de deelnemers met hun vraag of aanbod terecht kunnen. Denk hierbij aan menskracht, materiaal of deskundigheid. In een dergelijk hoek treffen zij alle organisaties die een vraag of aanbod hebben op dat gebied. Hoekmannen helpen bij het maken van een match. Hoekmannen zijn mensen die een groot lokaal netwerk hebben en zo de juiste personen met elkaar in contact kunnen brengen.